Category Archives: Yrke

Engelska

Från svenska till engelska

Svenska och engelska är två språk som har mycket gemensamt, både vad gäller vokabulär och grammatik, och idag talar de flesta svenskar så pass bra engelska att de kan göra sig förstådda bland britter, amerikaner och australiensare. Faktum är att för ungefär tusen år sedan, på den så kallade vikingatiden, talade man nästan samma språk och kunde kommunicera med varandra ungefär som en dansk och en svensk gör idag. Med tiden började man dock influeras av andra språk – britterna av franskan och svenskarna av tyskan – och idag har man två helt olika tungomål. Continue reading…

Därför måste du ha ordning på ditt lager – så här gör du

Att driva en verksamhet är en stor utmaning, och det är långt ifrån alla som kan klara den stora uppgiften. Det kan dock bli ännu svårare för dig om du driver en verksamhet där du säljer produkter, som kräver att du har ett stort lager. Naturligtvis är det lätt i början att ha ordning på lagret, men allt eftersom du får mera kunder och säljer mera och mera, blir det svårare och svårare att behålla ordningen på ditt lager – och det är viktigt så du inte kommer att göra kunderna besvikna när de handlar hos dig. Continue reading…